top of page

Future plans

no plans at the moment, but we have kittens now.

inga planer för tillfället, men vi har kattungar nu.

IMG_9790.JPG

SE*Rainmaker's
You Had Me At Hello

info: we have no possibility to keep an interest list of future pet buyers. when there are available kittens they will be shown on the kitten page with their current status (available/under evaluation/option/ booked/ sold). 

info: vi har ingen möjlighet att hålla intresselistor över framtida spekulanter av sällskapskatter.

När det finns tillgängliga kattungar kommer de att visas på kattungesidan med deras aktuella status (tillgänglig / under utvärdering / intresse finns / bokad / såld)

bottom of page